3) Bunnsediment (kornstorrelse), detaljert

Datasettet viser kornstørrelsessammensetning i sjøbunnssedimentenes øvre del (øverste 0-10 cm av sjøbunnen). Datasettet dekker enkelte kyst- og fjord-områder der ulike kartleggingsprosjekter gjennom årene har produsert geologiske havbunnskart. Detaljeringsgraden til datasettet varierer fra sted til sted. Detaljnivået på datasettet tilsier bruk innenfor kartmålestokken: 1:5 000 - 1:50 000.

Filter
 • 00002fdc-fdfa-4552-a81a-a3c459dbd6dc

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/00002fdc-fdfa-4552-a81a-a3c459dbd6dc
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 00002fdc-fdfa-4552-a81a-a3c459dbd6dc
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2012-01-15
  Sediment kornstorrelse
  • 185
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Sand, grus og stein
  Gravbarhet
  • 3
  Gravbarhet
  • Vanskelig gravbar
 • 00008a41-dde9-4343-9a0a-fb88084d866f

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/00008a41-dde9-4343-9a0a-fb88084d866f
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 00008a41-dde9-4343-9a0a-fb88084d866f
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2007-06-20
  Sediment kornstorrelse
  • 150
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Slamholdig sandholdig grus
  Gravbarhet
  • 2
  Gravbarhet
  • Gravbar, ustabil grøft
 • 0001039d-245e-4f1b-93b4-c6db69ef9784

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/0001039d-245e-4f1b-93b4-c6db69ef9784
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 0001039d-245e-4f1b-93b4-c6db69ef9784
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2012-01-15
  Sediment kornstorrelse
  • 1
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Tynt eller usammenhengende sedimentdekke over berggrunn
  Gravbarhet
  • 4
  Gravbarhet
  • Ikke gravbar
 • 0001b71c-f091-446b-9479-984d59f4699a

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/0001b71c-f091-446b-9479-984d59f4699a
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 0001b71c-f091-446b-9479-984d59f4699a
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2005-10-10
  Sediment kornstorrelse
  • 100
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Sand
  Gravbarhet
  • 2
  Gravbarhet
  • Gravbar, ustabil grøft
 • 0002dba3-aa93-4f34-926f-e15c0161fe2c

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/0002dba3-aa93-4f34-926f-e15c0161fe2c
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 0002dba3-aa93-4f34-926f-e15c0161fe2c
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2015-08-14
  Sediment kornstorrelse
  • 1
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Tynt eller usammenhengende sedimentdekke over berggrunn
  Gravbarhet
  • 4
  Gravbarhet
  • Ikke gravbar
 • 00034ba3-a09d-4d95-9048-a4d52ce91846

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/00034ba3-a09d-4d95-9048-a4d52ce91846
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 00034ba3-a09d-4d95-9048-a4d52ce91846
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2012-01-15
  Sediment kornstorrelse
  • 1
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Tynt eller usammenhengende sedimentdekke over berggrunn
  Gravbarhet
  • 4
  Gravbarhet
  • Ikke gravbar
 • 00061a26-ae4b-427c-b402-a95c1eb9ed72

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/00061a26-ae4b-427c-b402-a95c1eb9ed72
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 00061a26-ae4b-427c-b402-a95c1eb9ed72
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2012-01-15
  Sediment kornstorrelse
  • 206
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Slam og sand med grus, stein og blokk
  Gravbarhet
  • 3
  Gravbarhet
  • Vanskelig gravbar
 • 00062467-4967-42f7-84c2-02a91d14d4ef

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/00062467-4967-42f7-84c2-02a91d14d4ef
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 00062467-4967-42f7-84c2-02a91d14d4ef
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2020-08-18
  Sediment kornstorrelse
  • 185
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Sand, grus og stein
  Gravbarhet
  • 3
  Gravbarhet
  • Vanskelig gravbar
 • 00064922-641b-456c-a34a-4f0b20c1d077

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/00064922-641b-456c-a34a-4f0b20c1d077
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 00064922-641b-456c-a34a-4f0b20c1d077
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2017-09-01
  Sediment kornstorrelse
  • 185
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Sand, grus og stein
  Gravbarhet
  • 3
  Gravbarhet
  • Vanskelig gravbar
 • 00067204-c0aa-4e54-b24a-54b832453a89

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/00067204-c0aa-4e54-b24a-54b832453a89
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 00067204-c0aa-4e54-b24a-54b832453a89
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2019-06-04
  Sediment kornstorrelse
  • 1
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Tynt eller usammenhengende sedimentdekke over berggrunn
  Gravbarhet
  • 4
  Gravbarhet
  • Ikke gravbar
 • 00072f11-674d-44c2-a356-82f8a2cde417

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/00072f11-674d-44c2-a356-82f8a2cde417
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 00072f11-674d-44c2-a356-82f8a2cde417
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2018-04-05
  Sediment kornstorrelse
  • 1
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Tynt eller usammenhengende sedimentdekke over berggrunn
  Gravbarhet
  • 4
  Gravbarhet
  • Ikke gravbar
 • 0007595e-e6ad-4ff4-9c1b-630ee7069bab

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/0007595e-e6ad-4ff4-9c1b-630ee7069bab
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 0007595e-e6ad-4ff4-9c1b-630ee7069bab
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2016-12-16
  Sediment kornstorrelse
  • 1
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Tynt eller usammenhengende sedimentdekke over berggrunn
  Gravbarhet
  • 4
  Gravbarhet
  • Ikke gravbar
 • 0007627f-1201-4e76-bcfc-f36408c3c8e4

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/0007627f-1201-4e76-bcfc-f36408c3c8e4
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 0007627f-1201-4e76-bcfc-f36408c3c8e4
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2022-11-01
  Sediment kornstorrelse
  • 130
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Grusholdig sand
  Gravbarhet
  • 2
  Gravbarhet
  • Gravbar, ustabil grøft
 • 0007f49e-da46-48f0-9c82-0c02c5e3e7f8

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/0007f49e-da46-48f0-9c82-0c02c5e3e7f8
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 0007f49e-da46-48f0-9c82-0c02c5e3e7f8
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2022-01-27
  Sediment kornstorrelse
  • 185
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Sand, grus og stein
  Gravbarhet
  • 3
  Gravbarhet
  • Vanskelig gravbar
 • 0007fe38-89a0-4722-b20d-ce1f679bca74

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/0007fe38-89a0-4722-b20d-ce1f679bca74
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 0007fe38-89a0-4722-b20d-ce1f679bca74
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2016-08-09
  Sediment kornstorrelse
  • 215
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Sand, grus, stein og blokk
  Gravbarhet
  • 3
  Gravbarhet
  • Vanskelig gravbar
 • 00080052-f59a-4273-852e-95c0380bece8

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/00080052-f59a-4273-852e-95c0380bece8
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 00080052-f59a-4273-852e-95c0380bece8
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2017-05-10
  Sediment kornstorrelse
  • 1
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Tynt eller usammenhengende sedimentdekke over berggrunn
  Gravbarhet
  • 4
  Gravbarhet
  • Ikke gravbar
 • 0008c88c-862f-430b-9133-6ed3b246b5ea

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/0008c88c-862f-430b-9133-6ed3b246b5ea
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 0008c88c-862f-430b-9133-6ed3b246b5ea
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2018-04-24
  Sediment kornstorrelse
  • 1
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Tynt eller usammenhengende sedimentdekke over berggrunn
  Gravbarhet
  • 4
  Gravbarhet
  • Ikke gravbar
 • 0009ed02-97f8-4f8a-820b-18b0d03d3f2b

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/0009ed02-97f8-4f8a-820b-18b0d03d3f2b
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 0009ed02-97f8-4f8a-820b-18b0d03d3f2b
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2018-04-24
  Sediment kornstorrelse
  • 175
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Grus, stein og blokk
  Gravbarhet
  • 3
  Gravbarhet
  • Vanskelig gravbar
 • 0009eefe-1baf-49f9-9c33-80b6f44d8310

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/0009eefe-1baf-49f9-9c33-80b6f44d8310
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 0009eefe-1baf-49f9-9c33-80b6f44d8310
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2019-09-13
  Sediment kornstorrelse
  • 120
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Grusholdig slamholdig sand
  Gravbarhet
  • 2
  Gravbarhet
  • Gravbar, ustabil grøft
 • 0009f557-bd8c-4334-b5ab-60796fbf79ab

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/0009f557-bd8c-4334-b5ab-60796fbf79ab
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 0009f557-bd8c-4334-b5ab-60796fbf79ab
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2005-10-10
  Sediment kornstorrelse
  • 180
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Stein og blokk
  Gravbarhet
  • 3
  Gravbarhet
  • Vanskelig gravbar
 • 000ac951-83b5-43a6-a7cc-859aca6fb6bf

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/000ac951-83b5-43a6-a7cc-859aca6fb6bf
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 000ac951-83b5-43a6-a7cc-859aca6fb6bf
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2012-01-15
  Sediment kornstorrelse
  • 1
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Tynt eller usammenhengende sedimentdekke over berggrunn
  Gravbarhet
  • 4
  Gravbarhet
  • Ikke gravbar
 • 000be4e4-c4c8-4a6c-ab96-bfa3cb4e475f

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/000be4e4-c4c8-4a6c-ab96-bfa3cb4e475f
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 000be4e4-c4c8-4a6c-ab96-bfa3cb4e475f
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2018-10-03
  Sediment kornstorrelse
  • 175
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Grus, stein og blokk
  Gravbarhet
  • 3
  Gravbarhet
  • Vanskelig gravbar
 • 000c1094-91a8-4900-b1e0-d9cf1f2c94b4

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/000c1094-91a8-4900-b1e0-d9cf1f2c94b4
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 000c1094-91a8-4900-b1e0-d9cf1f2c94b4
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2018-04-05
  Sediment kornstorrelse
  • 206
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Slam og sand med grus, stein og blokk
  Gravbarhet
  • 3
  Gravbarhet
  • Vanskelig gravbar
 • 000d303e-fdac-4719-8fbb-d34258175af8

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/000d303e-fdac-4719-8fbb-d34258175af8
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 000d303e-fdac-4719-8fbb-d34258175af8
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2012-01-15
  Sediment kornstorrelse
  • 80
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Slamholdig sand
  Gravbarhet
  • 1
  Gravbarhet
  • Gravbar, stabil grøft
 • 000d5e4b-ae4e-434c-98df-bf50a78a38fe

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/000d5e4b-ae4e-434c-98df-bf50a78a38fe
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 000d5e4b-ae4e-434c-98df-bf50a78a38fe
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2016-08-09
  Sediment kornstorrelse
  • 185
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Sand, grus og stein
  Gravbarhet
  • 3
  Gravbarhet
  • Vanskelig gravbar
 • 000d680a-77c7-4b0f-9832-2e4b2236df4b

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/000d680a-77c7-4b0f-9832-2e4b2236df4b
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 000d680a-77c7-4b0f-9832-2e4b2236df4b
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2022-11-01
  Sediment kornstorrelse
  • 1
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Tynt eller usammenhengende sedimentdekke over berggrunn
  Gravbarhet
  • 4
  Gravbarhet
  • Ikke gravbar
 • 000e5f57-2c6b-4ccc-9a30-c7301b05c789

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/000e5f57-2c6b-4ccc-9a30-c7301b05c789
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 000e5f57-2c6b-4ccc-9a30-c7301b05c789
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2016-12-16
  Sediment kornstorrelse
  • 185
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Sand, grus og stein
  Gravbarhet
  • 3
  Gravbarhet
  • Vanskelig gravbar
 • 000ea703-27a1-4df4-b5f5-baff9300d103

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/000ea703-27a1-4df4-b5f5-baff9300d103
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 000ea703-27a1-4df4-b5f5-baff9300d103
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2022-11-01
  Sediment kornstorrelse
  • 40
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Sandholdig slam
  Gravbarhet
  • 1
  Gravbarhet
  • Gravbar, stabil grøft
 • 000f384b-1511-477f-bcf1-ceaae083c60c

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/000f384b-1511-477f-bcf1-ceaae083c60c
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 000f384b-1511-477f-bcf1-ceaae083c60c
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2015-01-12
  Sediment kornstorrelse
  • 80
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Slamholdig sand
  Gravbarhet
  • 1
  Gravbarhet
  • Gravbar, stabil grøft
 • 00113665-2562-4411-969d-9ef3b1818d1c

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/00113665-2562-4411-969d-9ef3b1818d1c
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 00113665-2562-4411-969d-9ef3b1818d1c
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2022-11-01
  Sediment kornstorrelse
  • 160
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Sandholdig grus
  Gravbarhet
  • 2
  Gravbarhet
  • Gravbar, ustabil grøft
 • 001175cd-5428-4e4e-b34f-8915551eaca0

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/001175cd-5428-4e4e-b34f-8915551eaca0
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 001175cd-5428-4e4e-b34f-8915551eaca0
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2015-01-12
  Sediment kornstorrelse
  • 1
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Tynt eller usammenhengende sedimentdekke over berggrunn
  Gravbarhet
  • 4
  Gravbarhet
  • Ikke gravbar
 • 00129953-56e8-4bab-b93b-5e9cadcc3a0e

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/00129953-56e8-4bab-b93b-5e9cadcc3a0e
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 00129953-56e8-4bab-b93b-5e9cadcc3a0e
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2016-08-08
  Sediment kornstorrelse
  • 100
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Sand
  Gravbarhet
  • 2
  Gravbarhet
  • Gravbar, ustabil grøft
 • 00145ee2-ee67-432b-8cd9-909cf1dee4d8

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/00145ee2-ee67-432b-8cd9-909cf1dee4d8
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 00145ee2-ee67-432b-8cd9-909cf1dee4d8
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2022-11-01
  Sediment kornstorrelse
  • 130
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Grusholdig sand
  Gravbarhet
  • 2
  Gravbarhet
  • Gravbar, ustabil grøft
 • 0015647d-5852-4e5b-8e63-a52e5d4df443

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/0015647d-5852-4e5b-8e63-a52e5d4df443
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 0015647d-5852-4e5b-8e63-a52e5d4df443
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2007-06-20
  Sediment kornstorrelse
  • 115
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Grusholdig sandholdig slam
  Gravbarhet
  • 1
  Gravbarhet
  • Gravbar, stabil grøft
 • 00162140-a658-4370-a27e-a2e23ef3a554

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/00162140-a658-4370-a27e-a2e23ef3a554
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 00162140-a658-4370-a27e-a2e23ef3a554
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2022-11-01
  Sediment kornstorrelse
  • 80
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Slamholdig sand
  Gravbarhet
  • 1
  Gravbarhet
  • Gravbar, stabil grøft
 • 0016d00d-d2a7-4601-bbee-94bcbc8db6c0

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/0016d00d-d2a7-4601-bbee-94bcbc8db6c0
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 0016d00d-d2a7-4601-bbee-94bcbc8db6c0
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2015-01-12
  Sediment kornstorrelse
  • 185
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Sand, grus og stein
  Gravbarhet
  • 3
  Gravbarhet
  • Vanskelig gravbar
 • 00171afe-a821-43b4-8027-e2538b036a19

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/00171afe-a821-43b4-8027-e2538b036a19
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 00171afe-a821-43b4-8027-e2538b036a19
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2015-01-12
  Sediment kornstorrelse
  • 5
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Bart fjell
  Gravbarhet
  • 4
  Gravbarhet
  • Ikke gravbar
 • 00185de4-95be-42c2-83d2-c896febd7664

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/00185de4-95be-42c2-83d2-c896febd7664
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 00185de4-95be-42c2-83d2-c896febd7664
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2009-11-15
  Sediment kornstorrelse
  • 5
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Bart fjell
  Gravbarhet
  • 4
  Gravbarhet
  • Ikke gravbar
 • 00188f49-3176-4dfd-8c75-0161da6c9a3c

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/00188f49-3176-4dfd-8c75-0161da6c9a3c
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 00188f49-3176-4dfd-8c75-0161da6c9a3c
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2022-11-01
  Sediment kornstorrelse
  • 160
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Sandholdig grus
  Gravbarhet
  • 2
  Gravbarhet
  • Gravbar, ustabil grøft
 • 00188fe5-ab47-4a20-b992-4d4ed4362cf1

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/00188fe5-ab47-4a20-b992-4d4ed4362cf1
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 00188fe5-ab47-4a20-b992-4d4ed4362cf1
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2022-11-01
  Sediment kornstorrelse
  • 1
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Tynt eller usammenhengende sedimentdekke over berggrunn
  Gravbarhet
  • 4
  Gravbarhet
  • Ikke gravbar
 • 001897d6-4a6a-49cb-a592-6bf759499bae

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/001897d6-4a6a-49cb-a592-6bf759499bae
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 001897d6-4a6a-49cb-a592-6bf759499bae
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2018-04-05
  Sediment kornstorrelse
  • 1
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Tynt eller usammenhengende sedimentdekke over berggrunn
  Gravbarhet
  • 4
  Gravbarhet
  • Ikke gravbar
 • 00193904-adc5-4e3f-a5a2-a73870db59b1

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/00193904-adc5-4e3f-a5a2-a73870db59b1
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 00193904-adc5-4e3f-a5a2-a73870db59b1
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2018-10-03
  Sediment kornstorrelse
  • 1
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Tynt eller usammenhengende sedimentdekke over berggrunn
  Gravbarhet
  • 4
  Gravbarhet
  • Ikke gravbar
 • 00195f63-a1dd-45fd-8841-15e71187d2b0

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/00195f63-a1dd-45fd-8841-15e71187d2b0
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 00195f63-a1dd-45fd-8841-15e71187d2b0
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2020-08-19
  Sediment kornstorrelse
  • 185
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Sand, grus og stein
  Gravbarhet
  • 3
  Gravbarhet
  • Vanskelig gravbar
 • 0019668f-fc2b-4842-9f74-f860570e89f8

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/0019668f-fc2b-4842-9f74-f860570e89f8
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 0019668f-fc2b-4842-9f74-f860570e89f8
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2018-12-01
  Sediment kornstorrelse
  • 1
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Tynt eller usammenhengende sedimentdekke over berggrunn
  Gravbarhet
  • 4
  Gravbarhet
  • Ikke gravbar
 • 0019b3c1-7911-4bfc-9d20-a51d579607e3

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/0019b3c1-7911-4bfc-9d20-a51d579607e3
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 0019b3c1-7911-4bfc-9d20-a51d579607e3
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2022-11-01
  Sediment kornstorrelse
  • 185
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Sand, grus og stein
  Gravbarhet
  • 3
  Gravbarhet
  • Vanskelig gravbar
 • 001a20ad-bb31-445e-a031-3f69ab272ffd

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/001a20ad-bb31-445e-a031-3f69ab272ffd
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 001a20ad-bb31-445e-a031-3f69ab272ffd
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2022-11-01
  Sediment kornstorrelse
  • 206
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Slam og sand med grus, stein og blokk
  Gravbarhet
  • 3
  Gravbarhet
  • Vanskelig gravbar
 • 001ab22f-bc75-4931-bf05-5d6aa23fb37a

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/001ab22f-bc75-4931-bf05-5d6aa23fb37a
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 001ab22f-bc75-4931-bf05-5d6aa23fb37a
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2005-10-10
  Sediment kornstorrelse
  • 170
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Grus
  Gravbarhet
  • 2
  Gravbarhet
  • Gravbar, ustabil grøft
 • 001aba9a-9ac8-4442-8d8d-832f9fc7c30b

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/001aba9a-9ac8-4442-8d8d-832f9fc7c30b
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 001aba9a-9ac8-4442-8d8d-832f9fc7c30b
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2022-11-01
  Sediment kornstorrelse
  • 175
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Grus, stein og blokk
  Gravbarhet
  • 3
  Gravbarhet
  • Vanskelig gravbar
 • 001c20f6-0a58-43de-85f0-ce38c403769e

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/001c20f6-0a58-43de-85f0-ce38c403769e
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 001c20f6-0a58-43de-85f0-ce38c403769e
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2015-01-12
  Sediment kornstorrelse
  • 5
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Bart fjell
  Gravbarhet
  • 4
  Gravbarhet
  • Ikke gravbar
 • 001c2624-33c2-4bcf-b38c-02c5dc8bf87a

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/001c2624-33c2-4bcf-b38c-02c5dc8bf87a
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 001c2624-33c2-4bcf-b38c-02c5dc8bf87a
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2018-10-03
  Sediment kornstorrelse
  • 1
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Tynt eller usammenhengende sedimentdekke over berggrunn
  Gravbarhet
  • 4
  Gravbarhet
  • Ikke gravbar
 • 001cf2b1-f813-4045-a2eb-4dc007e3c5a9

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/001cf2b1-f813-4045-a2eb-4dc007e3c5a9
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 001cf2b1-f813-4045-a2eb-4dc007e3c5a9
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2005-10-10
  Sediment kornstorrelse
  • 5
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Bart fjell
  Gravbarhet
  • 4
  Gravbarhet
  • Ikke gravbar
 • 001e39c7-2bcb-48bb-b97d-5b1c519defe1

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/001e39c7-2bcb-48bb-b97d-5b1c519defe1
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 001e39c7-2bcb-48bb-b97d-5b1c519defe1
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2015-01-12
  Sediment kornstorrelse
  • 1
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Tynt eller usammenhengende sedimentdekke over berggrunn
  Gravbarhet
  • 4
  Gravbarhet
  • Ikke gravbar
 • 001e54ae-de3a-4df1-b400-f9d99d1f5e1e

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/001e54ae-de3a-4df1-b400-f9d99d1f5e1e
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 001e54ae-de3a-4df1-b400-f9d99d1f5e1e
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2018-10-03
  Sediment kornstorrelse
  • 1
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Tynt eller usammenhengende sedimentdekke over berggrunn
  Gravbarhet
  • 4
  Gravbarhet
  • Ikke gravbar
 • 001e55d0-4a6c-4656-8e55-3f3cc08b2f03

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/001e55d0-4a6c-4656-8e55-3f3cc08b2f03
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 001e55d0-4a6c-4656-8e55-3f3cc08b2f03
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2018-03-12
  Sediment kornstorrelse
  • 130
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Grusholdig sand
  Gravbarhet
  • 2
  Gravbarhet
  • Gravbar, ustabil grøft
 • 001eb7d0-b522-4d0c-8b7f-45f0e2e5c64a

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/001eb7d0-b522-4d0c-8b7f-45f0e2e5c64a
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 001eb7d0-b522-4d0c-8b7f-45f0e2e5c64a
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2017-05-10
  Sediment kornstorrelse
  • 130
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Grusholdig sand
  Gravbarhet
  • 2
  Gravbarhet
  • Gravbar, ustabil grøft
 • 001f0152-445b-4d45-9684-9aa50a586786

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/001f0152-445b-4d45-9684-9aa50a586786
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 001f0152-445b-4d45-9684-9aa50a586786
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2016-08-09
  Sediment kornstorrelse
  • 130
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Grusholdig sand
  Gravbarhet
  • 2
  Gravbarhet
  • Gravbar, ustabil grøft
 • 00206045-068c-4331-b4d2-efcccafb071b

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/00206045-068c-4331-b4d2-efcccafb071b
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 00206045-068c-4331-b4d2-efcccafb071b
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2022-01-27
  Sediment kornstorrelse
  • 206
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Slam og sand med grus, stein og blokk
  Gravbarhet
  • 3
  Gravbarhet
  • Vanskelig gravbar
 • 00209361-c07e-4cc5-850c-a77b418bc66d

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/00209361-c07e-4cc5-850c-a77b418bc66d
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 00209361-c07e-4cc5-850c-a77b418bc66d
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2015-01-12
  Sediment kornstorrelse
  • 185
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Sand, grus og stein
  Gravbarhet
  • 3
  Gravbarhet
  • Vanskelig gravbar
 • 0020a696-0a22-4154-afd9-137a19adf280

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/0020a696-0a22-4154-afd9-137a19adf280
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 0020a696-0a22-4154-afd9-137a19adf280
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2022-11-01
  Sediment kornstorrelse
  • 130
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Grusholdig sand
  Gravbarhet
  • 2
  Gravbarhet
  • Gravbar, ustabil grøft
 • 00212da1-41d2-4ae5-bb76-678c1e1a6643

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/00212da1-41d2-4ae5-bb76-678c1e1a6643
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 00212da1-41d2-4ae5-bb76-678c1e1a6643
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2022-01-27
  Sediment kornstorrelse
  • 206
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Slam og sand med grus, stein og blokk
  Gravbarhet
  • 3
  Gravbarhet
  • Vanskelig gravbar
 • 00216012-3dc2-4e79-a39b-23f109107538

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/00216012-3dc2-4e79-a39b-23f109107538
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 00216012-3dc2-4e79-a39b-23f109107538
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2012-01-15
  Sediment kornstorrelse
  • 180
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Stein og blokk
  Gravbarhet
  • 3
  Gravbarhet
  • Vanskelig gravbar
 • 00216b0f-7b80-4678-af4a-80c362fe7a03

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/00216b0f-7b80-4678-af4a-80c362fe7a03
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 00216b0f-7b80-4678-af4a-80c362fe7a03
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2021-01-20
  Sediment kornstorrelse
  • 5
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Bart fjell
  Gravbarhet
  • 4
  Gravbarhet
  • Ikke gravbar
 • 0022a2e3-2470-456d-8132-ea04fe46900c

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/0022a2e3-2470-456d-8132-ea04fe46900c
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 0022a2e3-2470-456d-8132-ea04fe46900c
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2005-10-10
  Sediment kornstorrelse
  • 180
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Stein og blokk
  Gravbarhet
  • 3
  Gravbarhet
  • Vanskelig gravbar
 • 0022b654-48db-4532-9021-df2cbe9b63d5

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/0022b654-48db-4532-9021-df2cbe9b63d5
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 0022b654-48db-4532-9021-df2cbe9b63d5
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2021-01-20
  Sediment kornstorrelse
  • 215
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Sand, grus, stein og blokk
  Gravbarhet
  • 3
  Gravbarhet
  • Vanskelig gravbar
 • 0022d1d8-b1d0-43c8-898e-92703a4544af

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/0022d1d8-b1d0-43c8-898e-92703a4544af
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 0022d1d8-b1d0-43c8-898e-92703a4544af
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2012-01-15
  Sediment kornstorrelse
  • 206
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Slam og sand med grus, stein og blokk
  Gravbarhet
  • 3
  Gravbarhet
  • Vanskelig gravbar
 • 0023621e-c3aa-4331-b79f-f259ca0fbfc8

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/0023621e-c3aa-4331-b79f-f259ca0fbfc8
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 0023621e-c3aa-4331-b79f-f259ca0fbfc8
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2018-04-05
  Sediment kornstorrelse
  • 130
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Grusholdig sand
  Gravbarhet
  • 2
  Gravbarhet
  • Gravbar, ustabil grøft
 • 00238412-4569-4b8b-b713-07719a222c70

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/00238412-4569-4b8b-b713-07719a222c70
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 00238412-4569-4b8b-b713-07719a222c70
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2015-01-12
  Sediment kornstorrelse
  • 215
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Sand, grus, stein og blokk
  Gravbarhet
  • 3
  Gravbarhet
  • Vanskelig gravbar
 • 0023b170-3682-4801-8930-1b440c34b511

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/0023b170-3682-4801-8930-1b440c34b511
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 0023b170-3682-4801-8930-1b440c34b511
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2022-11-01
  Sediment kornstorrelse
  • 1
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Tynt eller usammenhengende sedimentdekke over berggrunn
  Gravbarhet
  • 4
  Gravbarhet
  • Ikke gravbar
 • 0023ba95-3ea0-448d-ad4b-47a7494d1cb8

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/0023ba95-3ea0-448d-ad4b-47a7494d1cb8
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 0023ba95-3ea0-448d-ad4b-47a7494d1cb8
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2012-01-15
  Sediment kornstorrelse
  • 180
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Stein og blokk
  Gravbarhet
  • 3
  Gravbarhet
  • Vanskelig gravbar
 • 0023e829-4e28-4e93-8b04-294db9a0beef

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/0023e829-4e28-4e93-8b04-294db9a0beef
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 0023e829-4e28-4e93-8b04-294db9a0beef
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2018-04-24
  Sediment kornstorrelse
  • 1
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Tynt eller usammenhengende sedimentdekke over berggrunn
  Gravbarhet
  • 4
  Gravbarhet
  • Ikke gravbar
 • 00244b88-688a-4c70-84c6-33017e51579b

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/00244b88-688a-4c70-84c6-33017e51579b
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 00244b88-688a-4c70-84c6-33017e51579b
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2015-01-12
  Sediment kornstorrelse
  • 130
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Grusholdig sand
  Gravbarhet
  • 2
  Gravbarhet
  • Gravbar, ustabil grøft
 • 0024514e-c3a6-405d-ad38-844d8199aa31

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/0024514e-c3a6-405d-ad38-844d8199aa31
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 0024514e-c3a6-405d-ad38-844d8199aa31
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2022-01-27
  Sediment kornstorrelse
  • 1
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Tynt eller usammenhengende sedimentdekke over berggrunn
  Gravbarhet
  • 4
  Gravbarhet
  • Ikke gravbar
 • 0024d62c-4adc-4eb4-9285-bdcde8d591f7

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/0024d62c-4adc-4eb4-9285-bdcde8d591f7
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 0024d62c-4adc-4eb4-9285-bdcde8d591f7
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2007-06-20
  Sediment kornstorrelse
  • 1
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Tynt eller usammenhengende sedimentdekke over berggrunn
  Gravbarhet
  • 4
  Gravbarhet
  • Ikke gravbar
 • 00252fc2-269c-440c-92f2-212a19fb8e04

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/00252fc2-269c-440c-92f2-212a19fb8e04
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 00252fc2-269c-440c-92f2-212a19fb8e04
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2022-01-27
  Sediment kornstorrelse
  • 1
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Tynt eller usammenhengende sedimentdekke over berggrunn
  Gravbarhet
  • 4
  Gravbarhet
  • Ikke gravbar
 • 002542e4-7636-4c68-b6d7-b7bb5386daa2

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/002542e4-7636-4c68-b6d7-b7bb5386daa2
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 002542e4-7636-4c68-b6d7-b7bb5386daa2
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2022-11-01
  Sediment kornstorrelse
  • 120
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Grusholdig slamholdig sand
  Gravbarhet
  • 2
  Gravbarhet
  • Gravbar, ustabil grøft
 • 0026441c-ca54-46cf-bb34-b38da1999be4

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/0026441c-ca54-46cf-bb34-b38da1999be4
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 0026441c-ca54-46cf-bb34-b38da1999be4
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2019-09-13
  Sediment kornstorrelse
  • 40
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Sandholdig slam
  Gravbarhet
  • 1
  Gravbarhet
  • Gravbar, stabil grøft
 • 00265691-1890-4592-91a0-de9169c2d8da

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/00265691-1890-4592-91a0-de9169c2d8da
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 00265691-1890-4592-91a0-de9169c2d8da
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2018-09-20
  Sediment kornstorrelse
  • 1
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Tynt eller usammenhengende sedimentdekke over berggrunn
  Gravbarhet
  • 4
  Gravbarhet
  • Ikke gravbar
 • 0026bfe2-833b-4668-9e16-4f4cca490e44

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/0026bfe2-833b-4668-9e16-4f4cca490e44
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 0026bfe2-833b-4668-9e16-4f4cca490e44
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2012-01-15
  Sediment kornstorrelse
  • 1
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Tynt eller usammenhengende sedimentdekke over berggrunn
  Gravbarhet
  • 4
  Gravbarhet
  • Ikke gravbar
 • 00274430-22c1-4363-ba1a-96d1bb164813

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/00274430-22c1-4363-ba1a-96d1bb164813
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 00274430-22c1-4363-ba1a-96d1bb164813
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2012-01-15
  Sediment kornstorrelse
  • 80
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Slamholdig sand
  Gravbarhet
  • 1
  Gravbarhet
  • Gravbar, stabil grøft
 • 0027b09b-ed7c-46b2-9317-a5fcb7b2be29

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/0027b09b-ed7c-46b2-9317-a5fcb7b2be29
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 0027b09b-ed7c-46b2-9317-a5fcb7b2be29
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2020-08-18
  Sediment kornstorrelse
  • 1
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Tynt eller usammenhengende sedimentdekke over berggrunn
  Gravbarhet
  • 4
  Gravbarhet
  • Ikke gravbar
 • 0027f92c-1bb4-4b7f-8532-be36bdd82d40

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/0027f92c-1bb4-4b7f-8532-be36bdd82d40
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 0027f92c-1bb4-4b7f-8532-be36bdd82d40
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2007-06-20
  Sediment kornstorrelse
  • 150
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Slamholdig sandholdig grus
  Gravbarhet
  • 2
  Gravbarhet
  • Gravbar, ustabil grøft
 • 00280bb2-45ca-4281-b514-e3c392525178

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/00280bb2-45ca-4281-b514-e3c392525178
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 00280bb2-45ca-4281-b514-e3c392525178
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2020-08-19
  Sediment kornstorrelse
  • 1
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Tynt eller usammenhengende sedimentdekke over berggrunn
  Gravbarhet
  • 4
  Gravbarhet
  • Ikke gravbar
 • 00283aa8-c523-4eeb-ba29-315dd1bc23d2

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/00283aa8-c523-4eeb-ba29-315dd1bc23d2
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 00283aa8-c523-4eeb-ba29-315dd1bc23d2
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2018-04-05
  Sediment kornstorrelse
  • 130
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Grusholdig sand
  Gravbarhet
  • 2
  Gravbarhet
  • Gravbar, ustabil grøft
 • 0028621c-5bd9-40a5-87fe-19d7e43ca7e2

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/0028621c-5bd9-40a5-87fe-19d7e43ca7e2
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 0028621c-5bd9-40a5-87fe-19d7e43ca7e2
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2020-08-18
  Sediment kornstorrelse
  • 120
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Grusholdig slamholdig sand
  Gravbarhet
  • 2
  Gravbarhet
  • Gravbar, ustabil grøft
 • 002891f5-f906-4816-ac98-862fd3fba453

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/002891f5-f906-4816-ac98-862fd3fba453
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 002891f5-f906-4816-ac98-862fd3fba453
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2016-08-09
  Sediment kornstorrelse
  • 206
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Slam og sand med grus, stein og blokk
  Gravbarhet
  • 3
  Gravbarhet
  • Vanskelig gravbar
 • 0028c180-a13c-4b96-ae43-b97515c30764

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/0028c180-a13c-4b96-ae43-b97515c30764
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 0028c180-a13c-4b96-ae43-b97515c30764
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2015-01-12
  Sediment kornstorrelse
  • 5
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Bart fjell
  Gravbarhet
  • 4
  Gravbarhet
  • Ikke gravbar
 • 0028cc1e-0f2f-4bcf-bedf-ee8a748eabb1

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/0028cc1e-0f2f-4bcf-bedf-ee8a748eabb1
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 0028cc1e-0f2f-4bcf-bedf-ee8a748eabb1
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2012-01-15
  Sediment kornstorrelse
  • 130
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Grusholdig sand
  Gravbarhet
  • 2
  Gravbarhet
  • Gravbar, ustabil grøft
 • 0028dc6d-d079-455f-9519-d201ff0e0069

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/0028dc6d-d079-455f-9519-d201ff0e0069
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 0028dc6d-d079-455f-9519-d201ff0e0069
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2016-08-08
  Sediment kornstorrelse
  • 180
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Stein og blokk
  Gravbarhet
  • 3
  Gravbarhet
  • Vanskelig gravbar
 • 00291a47-dbc6-4d63-83a8-c16ea58312f3

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/00291a47-dbc6-4d63-83a8-c16ea58312f3
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 00291a47-dbc6-4d63-83a8-c16ea58312f3
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2022-11-01
  Sediment kornstorrelse
  • 1
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Tynt eller usammenhengende sedimentdekke over berggrunn
  Gravbarhet
  • 4
  Gravbarhet
  • Ikke gravbar
 • 00296aac-5491-43d8-94ad-395f6310daa2

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/00296aac-5491-43d8-94ad-395f6310daa2
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 00296aac-5491-43d8-94ad-395f6310daa2
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2012-01-15
  Sediment kornstorrelse
  • 206
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Slam og sand med grus, stein og blokk
  Gravbarhet
  • 3
  Gravbarhet
  • Vanskelig gravbar
 • 00296cac-3f8c-4c93-8472-3ba78d05f32f

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/00296cac-3f8c-4c93-8472-3ba78d05f32f
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 00296cac-3f8c-4c93-8472-3ba78d05f32f
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2005-10-10
  Sediment kornstorrelse
  • 180
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Stein og blokk
  Gravbarhet
  • 3
  Gravbarhet
  • Vanskelig gravbar
 • 002b20a8-a89b-434f-876d-21f42e230dbc

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/002b20a8-a89b-434f-876d-21f42e230dbc
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 002b20a8-a89b-434f-876d-21f42e230dbc
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2013-03-13
  Sediment kornstorrelse
  • 185
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Sand, grus og stein
  Gravbarhet
  • 3
  Gravbarhet
  • Vanskelig gravbar
 • 002b3b29-92d6-413f-af96-b6330751cdab

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/002b3b29-92d6-413f-af96-b6330751cdab
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 002b3b29-92d6-413f-af96-b6330751cdab
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2022-11-01
  Sediment kornstorrelse
  • 120
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Grusholdig slamholdig sand
  Gravbarhet
  • 2
  Gravbarhet
  • Gravbar, ustabil grøft
 • 002c5a47-a2c5-40fd-bdd0-27b8ebbca23d

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/002c5a47-a2c5-40fd-bdd0-27b8ebbca23d
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 002c5a47-a2c5-40fd-bdd0-27b8ebbca23d
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2012-01-15
  Sediment kornstorrelse
  • 1
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Tynt eller usammenhengende sedimentdekke over berggrunn
  Gravbarhet
  • 4
  Gravbarhet
  • Ikke gravbar
 • 002d1560-087b-4eaa-8aa5-beb016b956d7

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/002d1560-087b-4eaa-8aa5-beb016b956d7
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 002d1560-087b-4eaa-8aa5-beb016b956d7
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2022-11-01
  Sediment kornstorrelse
  • 120
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Grusholdig slamholdig sand
  Gravbarhet
  • 2
  Gravbarhet
  • Gravbar, ustabil grøft
 • 002d34d0-b246-400c-9352-9cde43b6d46a

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/002d34d0-b246-400c-9352-9cde43b6d46a
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 002d34d0-b246-400c-9352-9cde43b6d46a
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2022-11-01
  Sediment kornstorrelse
  • 1
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Tynt eller usammenhengende sedimentdekke over berggrunn
  Gravbarhet
  • 4
  Gravbarhet
  • Ikke gravbar
 • 002decb7-5803-4eef-abef-9ce05d2c0098

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/002decb7-5803-4eef-abef-9ce05d2c0098
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 002decb7-5803-4eef-abef-9ce05d2c0098
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2020-08-19
  Sediment kornstorrelse
  • 130
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Grusholdig sand
  Gravbarhet
  • 2
  Gravbarhet
  • Gravbar, ustabil grøft
 • 002e9601-c2c4-4884-bd2f-6a865d8cf232

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/002e9601-c2c4-4884-bd2f-6a865d8cf232
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 002e9601-c2c4-4884-bd2f-6a865d8cf232
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2012-01-15
  Sediment kornstorrelse
  • 80
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Slamholdig sand
  Gravbarhet
  • 1
  Gravbarhet
  • Gravbar, stabil grøft
 • 002ecea9-20dc-47e2-8c6c-6571f2e5c85e

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/002ecea9-20dc-47e2-8c6c-6571f2e5c85e
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 002ecea9-20dc-47e2-8c6c-6571f2e5c85e
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2016-08-08
  Sediment kornstorrelse
  • 80
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Slamholdig sand
  Gravbarhet
  • 1
  Gravbarhet
  • Gravbar, stabil grøft
 • 002f1039-52a9-49ae-86f5-236f3ad6eba8

  https://ogcapitest.ngu.no/rest/services/bunnsedimentkornstorrelse/collections/bunnsedimentkornstorrelsedetalj/items/002f1039-52a9-49ae-86f5-236f3ad6eba8
  Bunnsedimentkornstorrelsedetalj id
  • 002f1039-52a9-49ae-86f5-236f3ad6eba8
  Versjonid
  • 1.1
  Objekttype
  • KornstrFlate
  Data-uttaksdato
  • 2022-11-29
  Første digitaliseringsdato
  • 2015-01-12
  Sediment kornstorrelse
  • 1
  Sediment kornstorrelsenavn
  • Tynt eller usammenhengende sedimentdekke over berggrunn
  Gravbarhet
  • 4
  Gravbarhet
  • Ikke gravbar